MENTORER SØGES!

MENTORER SØGES!

af

Et nyt initiativ - Senior Samværdi

Bestyrelsen for Del med 60+ har besluttet at starte et nyt initiativ op: ”Senior Samværdi”. Udgangspunktet for Senior Samværdi er det forhold, at mange seniorer efter et langt og aktivt arbejdsliv oplever, at deres sociale relationer ikke længere opfylder deres forventninger og behov samtidig med at de savner det fællesskab, den kontakt og det netværk som er en naturlig del af et arbejdsliv. Hensigten med Senior Samværdi er bl.a. at lette overgangen fra arbejdslivet til tilværelsen uden for arbejdsmarkedet samt medvirke til et aktivt, engagerende, meningsfyldt og værdigt seniorliv: Et socialt velfungerende liv og en tilværelse, hvor kompetencer bevares, fællesskaber etableres og aktiviteter skabes sådan, at ensomhed, modløshed og social isolation modvirkes. Senior SamVærdi handler om at være sammen, lave noget sammen og de værdier, der opstår og dannes når mennesker gør noget sammen med andre mennesker. Det er netop til det, at vi blandt medlemmerne af Del Med 60+ søger engagerede medlemmer, der vil være med fra start og på sigt også dele ud af deres egne erfaringer – fungere som mentorer - overfor dem der inden for en overskuelig fremtid står overfor at skulle forlade arbejdsmarkedet. Er du interesseret i at vide mere om dette nye spændende initiativ, så kontakt Erik Seifon på mail: erik.seifon@gmail.dk

Regionalt og på sigt hele Danmark

Et initiativ igangsat af Del med 60+

Yderligere kontaktoplysninger:

Redaktionen på vegne af initiativgruppen

Tryk for stort

Skriv en kommentar