Organisation

Organisation

Foreningen Del med 60+

Vi står bag DEL MED 60+. Fælles for os er, at vi – efter et langt arbejdsliv – har ressourcer og kompetencer, som vi gerne vil stille til rådighed for andre. Vi går ind for at dele med hinanden. Det tror vi, mange andre 60+ også gør. Det er derfor, vi har søsat DEL MED 60+.

Bestyrelsen:
Madeleine de Maré (formand)
Erik Seifon (næstformand)
Anette Due (kasserer)
Anne Bell Rose
Max August Pedersen

Suppleanter:
Morten Lind
Flemming Laursen

Indsatsområder 2019:

 1. Aktivitets – og netværksudvikling
  Mål:
  Udvikling og gennemførelse af flere aktiviteter, der kan medvirke til realiseringen af Foreningens formål, herunder flere aktive medlemmer
 1. Rekruttering og etablering af lokalgrupper
  Mål:
  Flere medlemmer
  Etablering af lokale grupper
 1. Kommunikation og medier
  Mål:
  Videreudvikling af Hjemmeside, nyhedsbrev og brug af sociale medier
  Etablering af en E-avis
 1. Fundraising, sponsorarbejde og finansiering
  Mål:
  Skaffe midler til finansiering af ovenstående aktiviteter, samt til hard- og software

 

Er du interesseret i at deltage i udviklingen af Del med 60+? Kontakt os!