Koncept

Koncept

DEL MED 60+ er en deletjeneste for os, der er 60 år og opefter, og som har det til fælles, at vi efter et langt arbejdsliv gerne vil bevare vores kompetencer længst muligt.

På hjemmesiden www.delmed60plus.dk stiller vi vores kompetencer, vores færdigheder og vores  netværk til rådighed for andre på vores egen alder. Man bliver medlem af deletjenesten, når man bruger hjemmesiden. Det er gratis. 

Tankegangen er, at alle har noget, de kan hjælpe andre med, og alle har selv brug for at få hjælp en gang imellem. Jo bedre vi bliver til at hjælpe hinanden og bruge hinandens kompetencer, des mere selvhjulpne bliver vi. Det sparer samfundet for ressourcer, og det giver alle, der er med, et sjovere og mere indholdsrigt liv.

Vi er mange 60+, der vil have skræddersyede løsninger – helt i tidens ånd. Det får vi med DEL MED 60+. Det handler om at sætte vores egen viden og vores egne kompetencer i spil på en ny måde og hjælpe hinanden. Ideen er, at du hjælper mig i dag, og jeg hjælper dig i morgen. Det gør DEL MED 60+ til et unikt koncept, som adskiller sig fra andre tilbud på markedet. 

Der er tre typer tilbud på DEL MED 60+:

  • Viden og hjælp. Her er opslag fra medlemmer, som tilbyder undervisning, rådgivning, videndeling og praktisk hjælp. Der er også opslag fra medlemmer, som ønsker hjælp til et konkret problem eller efterlyser viden på et bestemt område
  • Netværk. Her er opslag fra medlemmer, som gerne vil have andre med i deres netværk og klubber. Der er også opslag fra medlemmer, som efterlyser netværk mv, de kan deltage i
  • Dele. Her er opslag fra medlemmer, som tilbyder at dele og udlåne deres ting til andre. Eller som har ideer og gode råd, andre kan få glæde af. 

Medlemmerne bestemmer selv, hvad de vil tilbyde på hjemmesiden – og hvad de vil gøre brug af. På den måde udvikler DEL MED 60+ sig i takt med medlemmernes ønsker.

DEL MED 60+ blev søsat i oktober  2017 med fokus på Hovedstadsområdet. Men der er ingen geografiske begrænsninger for at deltage allerede nu uanset hvor man bor i landet.  Planen er, at hjemmesiden skal være landsdækkende med udgangspunkt i de større byer.

DEL MED 60+ er et privat initiativ.

DEL MED 60+ er også på Facebook. Her er alle  velkomne med opslag om alt det, der er vigtigt, når man har passeret de 60 år.