GENERALFORSAMLING

GENERALFORSAMLING

af

Indkaldelse og dagsorden generalforsamling fredag den 20. marts

AFLYST! UDSÆTTES TIL ET SENERE TIDSPUNKT. I inviteres hermed til ordinær generalforsamling fredag den 20 marts kl. 16.00 - 17.30 i Frivilligcenteret i Byens Hus, Hellerupvej 24, tæt på Hellerup Station. Lokalet hedder Store Claus og ligger på 1. sal. Dagsorden ordinær generalforsamling Del med 60+ fredag den 20. marts. Kl. 16 – 17.30. 1.Valg af dirigent og referent 2. Valg af 3 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Regnskabsaflæggelse 5. Valg af mindst 5 og højst 10 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter 6. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant 7. Behandling af indkomne forslag 8. Beslutning om det kommende års indsatsområder 9. Godkendelse af budget 10. Eventuelt (ingen beslutninger kan træffes under dette pkt.).

Byens Hus, Hellerupvej 24 tæt på Hellerup station

Afholdelse af ordinær generalforsamling

Yderligere kontaktoplysninger:

Redaktionen

Tryk for stort

Skriv en kommentar