INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

af

Velkommen i Frivilligcentret i Hellerup tirsdag 26. marts!

Tirsdag den 26. marts kl. 16 til 17 afholder vi generalforsamling i frivilligcentret på Hellerupvej 24 i Hellerup med følgende dagsorden: • Valg af dirigent og referent • Valg af 3 stemmetællere • Bestyrelsens beretning • Regnskabsaflæggelse • Valg af mindst 5 og højst 10 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter • Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant • Behandling af indkomne forslag • Beslutning om det kommende års indsatsområder • Godkendelse af budget • Eventuelt (ingen beslutninger kan træffes under dette pkt.). - Ønsker du at deltage ved generalforsamlingen, må du gerne tilmelde dig til anette@delmed60plus.dk

Hellerup

Yderligere kontaktoplysninger:

Madeleine (redaktionen)

Tryk for stort

Skriv en kommentar